nieuwe website

hallo beste ÉgeWiezers

bij deze even de gang van zaken betreffende de nieuwe website

op dit moment is er nog niets te zien maar wij hopen dit binnenkort te veranderen.

Er zijn foto’s van ons optreden in Bergen toegevoegd