rabo clubkascampagne

Vanaf 27 September is het voor de leden van de Rabobank weer mogelijk om te stemmen in de rabo clubkascampagne. Ook ons koor doet dit jaar weer mee.

dus stem zoveel mogelijk op ons.

Mannie erelid


MANNIE GRAAT  ERELID VAN ÉGEWIES

Op de eerste maandag na de vakantie was ons lid Mannie Graat ook aanwezig want zoals altijd sloeg hij geen repetitie over en was ook altijd paraat tijdens onze optredens. Na het inzingen kwam de verjaardagronde aan bod, zo ook Mannie, hij was 80 jaar geworden en ook voor hem werd gezongen, nadat Mannie iedereen bedankte voor het zingen kondigde hij meteen zijn vertrek uit het koor aan. Toen werd het even stil, maar Mannie vertelde dat zijn gezondheid minder werd en met zijn stem kon hij niet goed meer zingen. Ik blijf natuurlijk wel lid van het koor zei hij met nadruk.
Het bestuur heeft in een vergadering besloten om Mannie voor te dragen als ons eerste erelid van ÉgeWies.
Op een bijzondere algemene ledenvergadering op 2 september heeft het koor unaniem ingestemd met deze voordracht en de datum 16 september werd vastgesteld.
Tijdens een speciale avond voor hem en zijn familie is de oorkonde en erelid speld aan hem uitgereikt. Onder het genot van zijn favoriete liedjes en mooie woorden werd Mannie Graat Erelid van ÉgeWies.
Hij verdiende deze eer wegens het enthousiast uitdragen van de missie en de doelstelling van de vereniging.
Daarnaast heeft Mannie een ontegenzeggelijke bijdrage geleverd tijdens de oprichtingsfase van het koor. Vanaf de oprichting, bijna veertien jaar geleden is hij fanatiek lid geweest van ÉgeWies.
Wij hopen dat Mannie nog heel vaak aanwezig mag zijn tijdens onze repetities en ook zeker bij onze speciale concerten zoals met de Kerst.