Ons bestuur

Bij de oprichting in 2005 waren aanvankelijk 4 personen verantwoordelijk voor de bestuurstaken.

Vanaf dat prille begin is Frits Thijssen (penningmeester) al lid van het bestuur. In 2016 werd Anita van den Hoogen (bestuurslid) tijdens de algemene jaarvergadering door de leden gekozen.

 

Frits Thijssen
 
Anita van den Hoogen


Al snel na de oprichting steeg het ledenaantal gestaag. Er werden meerdere commissies in het leven geroepen. Het toenmalige bestuur vond het raadzaam om 'mee te groeien' met het koor. Tijdens de algemene vergadering in februari 2009 werd besloten om het bestuur daarom met een persoon tot een aantal van vijf uit te breiden.

Sinds maart 2015 is Margot Hartgers de vierde voorzitter van gezelligheidskoor ÉgeWies.

Frans Verhoeven bekleedt sinds 2016 de functie van secretaris en is tevens de contactpersoon voor algemene zaken met uitzondering van de optredens van ÉgeWies.

Margot Hartgers
 
Frans Verhoeven


Wilt u ÉgeWies een optreden laten verzorgen? Dat kan voor bijna elke gelegenheid! U kunt daarvoor een e-mail sturen naar onze contactpersoon Harrie Huggers, die hiernaast en tevens op de startpagina vermeld is.

De eveneens in 2016 gekozen Has Pijnappels brengt het aantal bestuursleden op vijf. Gemiddeld houden de bestuursleden vijf keer per jaar hun bestuursvergadering.

De diverse ledencommissies, die in de loop van de tijd in het leven geroepen zijn, verlichten de bestuurstaken behoorlijk.

Kijk voor meer informatie hierover bij het onderdeel 'Onze mensen in de commissies' in het hoofdmenu van 'Over ons'.

Has Pijnappels

 

     

Onze feiten

De samenstelling van het bestuur van Gezelligheidskoor ÉgeWies en de verdeling van taken zien er als volgt uit:

 

Voorzitter:

Margot Hartgers
 

Secretaris /algemene zaken:
Frans Verhoeven,
Risterstraat 26, 5446 VD Wanroij;
tel. 0485-453737
 

Penningmeester:

Frits Thijssen

 

Bestuurslid:

Anita van den Hoogen
 

Bestuurslid:

Has Pijnappels
 

Contactpersoon boekingen

 
Harrie Huggers