De feestcommissie

De feestcommissie bestaat uit: Henk Lelivelt, Anita v.d Hoogen, Miranda Wagelmans en Fiola Gruntjes.
Elk jaar proberen zij er wat leuks van te maken tijdens onze jaarlijkse feestavond en.... er zal altijd wel deuntje gezongen worden!

Bij de foto: Fiola en Henk geven feestend het voorbeeld.

De kledingcommissie

De commissie ÉgeWies Festival

Wij zijn de commissie van het ÉgeWiesFestival en bestaat uit de volgende leden: Miranda Wagelmans, Hennie Brock, Frits Thijssen, Tien Wientjes, Peter van Hout en Frans Verhoeven.

En met ons zevenen proberen we jaarlijks een festival op touw te zetten in de zomermaanden, dit omdat we er een terrasfeest van willen maken.
De bedoeling van deze middag (meestal op zondag) is, dat we één of twee gastkoren uitnodigen om bij ons te komen zingen en daarnaast proberen we een extra gastoptreden te verzorgen. Als we een gastkoor laten optreden, dan is het gebruikelijk dat we een keer terug gaan om bij hen te zingen en dit is ook erg gezellig.

We hebben in het verleden al diverse gastoptredens gehad, denk b.v. aan de accordeon familie Zusjes van Wanrooy, The Black Pearls, de slagwerkgroep St. Jan, Djembé groep, Ivo van Rossum en natuurlijk Jan Boezeroen.

Op het ÉgeWiesFestival is natuurlijk het publiek zeer gewenst en we hebben al een aantal keren prachtig weer gehad, dus vanzelfsprekend ook heel veel publiek.
En uiteindelijk draait het om een gezellige middag voor de zangers en zangeressen, maar bovenal om het publiek, zodat dit ook weer tevreden naar huis kan gaan.

Wij vergaderen meestal een keer of vijf en een evaluatie achteraf.
Dit gebeurt vooraf of direct na de repetitie, dan wordt er een taakverdeling gemaakt en weet ieder wat hij of zij moet doen voor het komende festival.

En..... we hebben er allemaal altijd ontzettend veel zin in!

Bij de foto: Feest tijdens het ÉgeWies Festival van 2013.

De muziekcommissie

Onze feiten

De leden van de commissies worden jaarlijks gekozen door de Algemene Vergadering.
De commissies hebben als taak een aantal zaken uit te voeren in het belang van de vereniging en in het belang van de leden.

Momenteel zijn de onderstaande commissies actief:

- feestcommissie;
- kledingcommissie;

- commissie ÉgeWies Festival;
- muziekcommissie;

Daarnaast is er een groep leden, die zorgen voor het vervoer van de geluidsapparatuur van en naar de plaats van optreden en deze ter plekke ook klaarmaken voor gebruik.