Uit het Wanroijs Nieuws van woensdag 26 oktober 2005

Gezelligheidskoor in Wanroij

Op donderdag 27 oktober wordt een eerste bijeenkomst gehouden voor mensen die van zingen in een koor houden.
Een gezelligheidskoor in oprichting dus.

Wat is nu een gezelligheidskoor?
Het antwoord hierop zullen de aankomende leden zelf wel aangeven.
Het zal een beetje gaan liggen tussen het smartlappenkoor op de braderie en de liederentafel in de cafézaal.
Het plezier in het zingen en maken van muziek staat voorop, samen met de gezelligheid van het bij elkaar zijn. De liederenkeuze hoeft zich niet beperkt te houden tot de bekende smartlappen of het Nederlandse levenslied. Het kunnen evengoed anderstalige liedjes zijn, liedjes uit de oude doos, liedjes van andere stijlen (cowboyliederen, truckersongs, Ierse muziek, etc.), gelegenheidsliederen en noem maar op.

De eerste bijeenkomst voor geïnteresseerden zal zijn in de voormalige raadzaal van Grand Café ’t Raadhuis op donderdag 27 oktober aanstaande.
De aanvang is om 20.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst, die geleid zal worden door Peter van Hout, zullen we zaken bespreken en meningen polsen, zoals: de haalbaarheid binnen Wanroij en zo ja, doelstelling, doelgroep en naamgeving, voorlopig bestuur, repetitieavond, –plaats en frequentie, het financiële aspect, liedkeuze, muzikale leiding en begeleiding, etc.

Iedereen die plezier wil hebben in het samen zingen van een gevarieerde liederenkeus is welkom op deze avond. De enige verplichting is een persoonlijke bijdrage aan gezelligheid!

Uit hetzelfde Wanroijs Nieuws, veertien dagen later.......

Gezelligheidskoor donderdag van start; u kunt erbij zijn.

Het heeft nog geen naam.
Het heeft nog geen noot gezongen, maar de eerste leden hebben zich aangemeld.

Op de eerste mededeling in dit Wanroijs Nieuws kwamen een veertiental belangstellenden in Grand-Café ’t Raadhuis bijeen om de eerste plannen te smeden.
Een gezelligheidskoor in oprichting met een overduidelijke knipoog naar het zingen van smartlappen.
De smartlappenkoren zijn elders erg populair en waarom zou dit in het Wanroijse dan anders zijn?

Dat zullen we dan heel gauw zien, want morgen, donderdag 10 november, gaan we van start.
Van 20.00 – 22.00 uur in ’t Raadhuis.
Het zal er gezellig worden!

Het koor moet groeien, meer leden, een groot repertoire en veel gezelligheid.
Om meer mensen in de gelegenheid te stellen lid te worden zal er in elk geval in de beginfase afwisselend gerepeteerd worden. In even weken op de maandagavond, in de oneven weken op de donderdagavond. Altijd van 20.00 – 22.00 uur in ’t Raadhuis.
En natuurlijk is iedereen nog welkom om erbij te zijn.
Kom gewoon binnenlopen en de gezelligheid proeft uzelf!
Tot donderdag of maandag!!

Oprichting ÉgeWies

 

Klik hiernaast op de tekening voor het zien van een Powerpoint presentatie.

 

Meer over de oprichting en eerste muzikaal leider

Peter van Hout noemde zich liever geen dirigent, maar muzikaal leider, waarbij hij zelf vaak gekscherend aanhaalde, dat het met een lange ij geschreven moest worden......

Peter was in 2005 de oprichter van het gezelligheidskoor en heeft vanaf het allereerste begin geprobeerd om zijn muzikale en vocale kwaliteiten op de leden over te brengen. Hij voelde zich hierbij prima gesteund door zijn gitaar. In oktober 2015 heeft hij het 10-jarig bestaan met 'zijn' uit bijna 70 leden bestaande koor gevierd.

Vanaf zijn jongste jeugd had Peter belangstelling voor alles wat met muziek te maken had, hoewel hij het altijd als hobby bedreven heeft. In zijn latere tienerjaren was hij al dirigent van een kinderkoor en een jongerenkoor.

In zijn twintiger jaren was hij mede-oprichter en koorleider/dirigent van het jongerenkoor Terpsichore in Wanroij, waarmee een eigen geschreven singeltje opgenomen werd. Met veel Engelstalige liedjes, maar ook met eigen composities, werden met name jarenlang eucharistievieringen opgeluisterd.

Vanaf zijn dertiger jaren toteind 2017 vormde Peter samen met Ben Lelivelt het muzikaal-komische duo Kwast en Krietje, dat ontstaan is binnen de lokale carnavals-activiteiten. Beiden waren meer dan dertig jaar lang graag geziene gasten tijdens feestavonden van verenigingen, recepties en huwelijks- en bedrijfsjubilea in het gehele zuiden van ons land.

Mede door al deze activiteiten, maar voornamelijk door zijn inspirerende houding ten dienste van Gezelligheidskoor ÉgeWies, werd hij op 29 april 2014 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.