Onze naam ÉgeWies

De naam "Gezelligheidskoor ÉgeWies" werd bedacht door onze leden van het eerste uur: Marietje en Frits Thijssen.

Waarom schrijven we ÉgeWies heel égewies als ÉgeWies en niet als bijvoorbeeld ÈgeWies, Ègewies, EigeWies, Eigewies of hoe dan ook!
Welnu….

1. Het is en blijft een naam en die zijn nauwelijks onderworpen aan welke spellingregels dan ook! Dus als wij willen dat het ÉgeWies is dan is dat ook zo. Maar deze verklaring alleen zou te simpel zijn…..

2. De gedachte achter de naam is een combinatie van ‘eigenwijs zijn’ en een ‘eigen wijs (melodie)’ zingen; daarnaast is het een naam, vandaar wordt het geschreven met een hoofdletter.
Om deze dubbele uitleg in één woord weer te geven zijn er twee hoofdletters gebruikt: ÉgeWies. Zo kunnen we beide lezen: ‘eigenwijs’ en ‘eigen wijs’.

3. We zijn een Brabants koor, sterker nog: een koor uit Wanroij en zingen niet strikt Nederlands, maar ook liederen in dialect.
Als we deze taal in ere willen houden kunnen we dat laten zien door onze naam in het Wanroijs dialect te schrijven: dus “ÉgeWies

4. Waarom niet volgens de Franse spelling ÈgeWies, maar toch ÉgeWies??
De spelling van onze naam is gebaseerd op de zogenaamde referentiespelling. Met de regels die hierin gehanteerd worden, is in principe elk dialect te schrijven, dus niet alleen alle honderden Brabantse dialecten, maar eigenlijk evengoed die van alle andere provincies.
Het boek ‘Hoe schrijf ik mijn dialect? Een referentie spelling voor alle Brabantse dialecten’ werd in 1999 uitgeven en heeft een duidelijk wetenschappelijke onderbouwing.
In dit boek worden vele tekens gebruikt zoals [é], waarbij wordt verwezen, gerefereerd, naar woorden in het Nederlands, Frans, Duits en/of Engels en die dezelfde klank in zich hebben als het bedoelde woord.
De klank van de naam van ons koor komt terug in onderstaande woorden:

Ref.spel. Nederlands Frans Duits Engels
[é] bed mais Mensch  

en wordt dus geschreven met het daarvoor aangegeven teken.
Allemaal heel égewies….., zoals wij het uitleggen.
Een ander zal het misschien kunnen bestrijden en dat houdt de discussie gaande.

 

ÉgeWies liedje voor Wanroij

‘n Liedje voor Wanroij,
een melodie voor iedereen,
voor allemaal samen,
want samen zijn wij een.
Laat met zijn allen ons nu maar horen,
dan zijn wij samen zo ÉgeWies.

’n Vrolijk wijsje
van liefde die kan nimmer stuk,
van smart en van tranen
van tranen van geluk.
Laat met zijn allen
ons nu maar horen,
dan zijn wij samen zo ÉgeWies.

Het gaat voorbij weer
het deuntje klinkt stil in ons hoofd,
daar zingt ‘t steeds verder
van tekst en wijs beroofd.
Laat met zijn allen
ons nu maar horen,
dan zijn wij samen zo ÉgeWies.

‘n Liedje voor Wanroij,
een melodie voor iedereen,
voor allemaal samen,
want samen zijn wij een.
Laat met zijn allen ons nu maar horen,
dan zijn wij samen zo ÉgeWies.

’n Vrolijk wijsje
van liefde die kan nimmer stuk,
van smart en van tranen
van tranen van geluk.
‘n Liedje voor Wanroij,
een melodie voor iedereen,
voor allemaal samen,
want samen zijn wij een.
Laat met zijn allen ons nu maar horen,
dan zijn wij samen zo ÉgeWies.

tekst: Peter van Hout (2011)