Onze Roadies

Vooral als ÉgeWies gaat optreden op festivals moet er gezorgd worden voor snel opbouwen en afbreken van de hele geluidsinstallatie. Natuurlijk moet dan alles meteen perfekt functioneren.
Dit alles gebeurt door onze Roadies.

De diverse taken zijn heel strak verdeeld: twee personen voor de microfoons, twee personen voor bekabeling van de microfoons, twee personen voor elke luidsprekerbox, twee personen voor het mengpaneel en wat daar bij hoort, één persoon voor de stroomvoorziening en één persoon voor het transport en de individuele catering.

Omdat de Roadies op gezette tijden ook met proefopstellingen oefenen, draait alles redelijk soepel.
Toch vergt het nog vaak veel improvisatie als de installatie gekoppeld moet worden aan andere apparatuur, die ter plaatse aanwezig is.
Maar als de Roadies genoeg ruimte krijgen van al te gretige ÉgeWiezers, dan draait alles als op rolletjes....

 

Onze feiten

De Roadies zijn een dertiental mannen die zorgen voor het transport, het opbouwen en afbreken van de geluidsinstallatie van ÉgeWies.

De Roadies bestaan uit Huub Pijnappels, Gerrit Derks, Andre Diebels, Jan van de Kolk, Harrie Hendriks, Frans Verhoeven, Dedde Hoekstra, Frits Thijssen, Tien Wientjens, Tiny Rooyendijk, Henk Lelivelt en Joep Huggers.
En natuurlijk..... ze zijn allemaal lid van Gezelligheidskoor ÉgeWies!